srcstv.ro
srcstv.ro
Home Despre noi

 

Societatea Română pentru Cultură şi Ştiinţă „Tineri pentru Viitor” (SRCSTV) s-a constituit la data de 26 februarie 2010, pe baza liberului consimţământ al membrilor fondatori, ca persoană juridică româna de drept privat fără scop patrimonial, neguvernamentală, apolitică şi independentă.
Asociaţia are caracter educaţional, social şi cultural ştiinţific şi funcţionează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată, modificată şi completată de Legea nr. 246/2005, cu privire la Asociaţii şi Fundaţii, precum şi celelalte reglementări legale din România.
SRCSTV s-a constituit în vederea dezvoltării şi susţinerii unor programe şi activităţi cultural-educative, ştiinţifice sau de învăţământ pentru copii şi tineret; pentru sprijinirea iniţiativelor şi proiectelor copiilor şi tinerilor în domenii cultural-ştiinţifice variate, inclusiv a celor care privesc imprimarea unui caracter practic-aplicativ şi valorifică pregatirea şi inteligenţa lor; pentru dezvoltarea cunoaşterii în domeniul astronomiei prin participarea copiilor şi a tinerilor la observaţii astronomice sau la diverse programe educaţionale şi ştiinţifice în domeniu; pentru protejarea şi stimularea tinerelor valori.

Scopul asociaţiei îl constituie:

 • Desfăşurarea unor activităţi pentru copii şi tineret ;
 • Susţinerea copiilor şi tinerilor ce frecventeză orice formă de învăţămant din România sau străinătate, prin acordarea de burse de studiu sau alte ajutoare materiale sau bănești;
 • Implicarea sub toate aspectele in activităţi specifice copiilor şi tineretului;
 • Dezvoltarea cunoaşterii în domeniul astronomiei;
 • Să militeze pentru redescoperirea şi promovarea valorilor tradiţionale româneşti atât în domeniul astronomiei cât şi în alte domenii.


În vederea realizării scopului pentru care a fost înfiinţată, SRCSTV are urmatoarele obiective:

 • Derularea unor programe şi activităţi cultural-educative sau ştiinţifice pentru copii şi tineret;
 • Sprijinirea şi susţinerea copiilor şi tinerilor români ce frecventează o formă de învăţământ din România sau din străinătate, inclusiv prin acordarea de burse de studiu sau alte ajutoare materiale sau bănești;
 • Sprijinirea şi susţinerea copiilor şi tinerilor în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de creaţie ştiinţifică şi educaţională;
 • Implicarea sub toate aspectele în activităţi cultural-educative sau ştiinţifice specifice copiilor şi tineretului;
 • Susţinerea unor activităţi de cercetare-dezvoltare desfăşurate de către tineri;
 • Dezvoltarea în rândul copiilor şi a tinerilor a cunoaşterii în domeniul astronomiei prin participarea la observaţii astronomice sau la diverse programe educaţionale şi ştiinţifice în domeniu;
 • Abordarea tuturor ramurilor astronomiei, în limita dotărilor cu instrumente astronomice;
 • Atragerea participării persoanelor, în special a tinerilor, la diverse activităţi cultural-distractive, educative şi ştiinţifice în vederea redescoperirii şi promovării valorilor tradiţionale româneşti atât în domeniul astronomiei cât şi în alte domenii cultural-ştiinţifice;
 • Susţinerea unor activităţi ale elevilor şi tinerilor cu caracter social, cultural, profesional, economic şi sportiv;
 • Sprijinirea iniţiativelor şi proiectelor copiilor, inclusiv a celor care privesc imprimarea unui caracter practic-aplicativ şi valorifică pregatirea şi inteligenţa lor; protejarea şi stimularea tinerelor valori;
 • Dezvoltarea de legături cu asociaţii sau fundaţii de acelaşi tip sau conexe procesului de învăţământ ce acţionează la nivel naţional în vederea realizării scopului Asociaţiei;
 • Atragerea şi utilizarea pentru scopul propus, în condiţiile legii, de surse de finanţare şi resurse sub formă de subvenţii, contribuţii, cotizaţii, sponsorizări, finanţări pe bază de proiecte cu surse de finanţare interne şi externe, etc.
 • Obţinerea de sprijin financiar şi/sau material de la diverse persoane fizice sau juridice, de stat sau private, din ţară sau din străinătate în vederea realizării scopurilor propuse;
 • Iniţierea de programe şi proiecte proprii sau în colaborare cu alte instituţii din ţara sau din străinătate;
 • Desfăşurarea de activitaţi proprii, aducătoare de venituri, cu respectarea legislatiei în vigoare;
 • Deschiderea de filiale în ţară şi în străinătate, crearea de departamente specializare sau înfiinţarea de cluburi, cercuri sau alte structuri şi organisme proprii;

 

Statutul SRCSTV
ROF SRCSTV
Hotărâri